Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w LublinieZespół Szkół Budowlanych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lublinie

18 października 2002 roku

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie