76 rocznica

10 lutego 1940 roku na wschód wyjechał z Kresów pierwszy transport
z wysiedlonymi przez władze sowieckie, starcami, kobietami i dziećmi
Rodziny poległych, kombatanci żołnierze i służby mundurowe, samorządowcy
i młodzież szkolna uczcili Ich pamięć.

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie