Wielobój Morski

Zapraszamy do udziału

w

WIELOBOJU MORSKIM

o Złotą Kotwicę Marynarki Wojennej

dla uczniów klas II Gimnazjów

realizowanym w ramach projektu "Miasta Okręty".

 

Patronat turnieje w Lublinie:

Dowódca Marynarki Wojennej

admirał floty Roman Krzyżelewski

RP Prezydent Miasta Lublin

Andrzej Pruszkowski

Patronat: TURNIEJU MORSKIEGO w Świnoujściu:

sygnatariusze porozumienia "Miasta Okręty":

Prezydenci Lublina, Gniezna, Krakowa, Poznania i Torunia

oraz dowódca Marynarki Wojennej RP

Adresaci : Dyrektorzy Szkół oraz Nauczyciele klas II Gimnazjów .

Uczestnicy : Uczniowie klasy II Gimnazjum, zgodnie z rocznikiem.

Cele edukacyjne:

•  Przekazanie wiedzy o problematyce morskiej i marynarce wojennej RP.

•  Budowanie więzi emocjonalnych mieszkańców Lublina z załogą okrętu "Lublin" .

•  Kształtowanie postaw i zachowań patriotycznych koniecznych dla realizowania zadań związanych z obroną niepodległości Polski.

•  Uaktywnienie i promowanie dzieci uzdolnionych sportowo.

•  Rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa :

•  W turnieju uczestniczą 8 osobowe zespoły (1 rezerwowy).

•  W jednej konkurencji uczestniczy nie więcej niż 7 zawodników, ich wybór należy do nauczyciela.

•  Turniej przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców, wybór składu należy do nauczyciela.

•  Zespół jest reprezentacją Gimnazjum.

•  Zgłoszenie udziału w turnieju z podaną listą zawodników i danymi nauczyciela należy

kierować na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Bernardyńska 14a, PL. 20-950 Lublin, tel./fax +48 (81) 53 208 53, e-mail: mdk2@mdk2.lublin.pl , www.m d k2.lublin.pl

w terminie do 14 maja 2005 r.

Zasady uczestnictwa miejskiego etapu Wieloboju Morskiego:

1. Konkurencje Wieloboju Morskiego rozgrywane są systemem pucharowym, po

wcześniejszym losowaniu.

2. Finał będzie rozgrywany w systemie "każdy z każdym".

3. Wielobój Morski odbędzie się nad Zalewem - boisko obok Ośrodka Sportów Wodnych

Ligi Morskiej i Rzecznej, ul. Krężnicka 6 w terminie: 20-21 maja 2005 r.

4. Konkurencje:

1. Przeciąganie liny - zawodnicy na sygnał przeciągają linę, której środek oznaczono czerwoną chorągiewką, poza obszar ograniczony dwiema bojami. Przeciąganie powtarza się do 3 razy. Wygrywa zespół, który dwukrotnie pokona przeciwnika.

2.Sztafeta w workach marynarskich - startują jednocześnie dwa zespoły ustawione w rzędach. Na sygnał zawodnicy pojedynczo podciągają marynarski worek i skaczą do bojki, omijają ją i wracając do swojego rzędu przekazują worek następnemu zawodnikowi. Sami zajmują miejsce na końcu rzędu. Konkurencję wygrywa zespół, który uzyska lepszy czas. Odległość do bojki 15 m.

3. Rzut kołem ratunkowym - zawodnicy rzucają kołem ratunkowym w przód tak, aby trafić nim na bojkę. Każdy zawodnik wykonuje 1 rzut z odległości 5m.

4. Rzut rzutką cumowniczą na odległość - zawodnicy rzucają rzutką cumowniczą w przód tak, osiągnąć jak największą odległość . Każdy zawodnik wykonuje 1 rzut.

5.Sztafeta z odbijaczem - startują jednocześnie dwa zespoły ustawione w rzędach. Na sygnał zawodnicy pojedynczo chwytają odbijacz, biegną do bojki, omijają ją i wracając do swojego rzędu przekazują odbijacz kolejnemu zawodnikowi. Sami zajmują miejsce na końcu rzędu. Konkurencję wygrywa zespół, który uzyska lepszy czas. Odległość do bojki 20 m.

W środę, 1 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim dla laureatów konkursu odbędzie się Koncert Pieśni Morskich.

Podczas koncertu Laureatom konkursu i wyróżnionym Placówkom zostaną wręczone dyplomy, podziękowania i upominki.

II etap

Zasady uczestnictwa w Turnieju z okazji Dni Morza w Świnoujściu:

1. Zwycięski zespół etapu miejskiego będzie reprezentował swoje miasto na zawodach

między "Miastami - Okrętami" w Świnoujściu na Turnieju z okazji Dni Morza w terminie: 17 -19 czerwca 2005 r.

2. Konkurencje rozgrywane są w systemie "każdy z każdym".

3. Będą nagradzani zwycięscy poszczególnych konkurencji oraz Turnieju.

4. Zespół składa się z 12 zawodników, w tym 2 rezerwowych: Gimnazjalista i Marynarz.

W konkurencji bierze udział zespół w składzie: 7 Gimnazjalistów i 3 Marynarzy - reprezentanci "Miasta - Okrętu".

O składzie zespołu w danej konkurencji decydują nauczyciel - trener z dowódcą Okrętu.

5. W konkurencjach: przeciąganie liny i sztafeta z odbijaczem uczestniczą w zespołach

dowódcy okrętów. W szczególnych przypadkach, za zgodą dowódcy 8 Flotylli, ich

zastępcy.

6. Zawodnicy mieszkają na okrętach noszących imię ich miasta.

7. Miasta delegujące swoje zespoły, zabezpieczają transport i wyżywienie.

Nagrody i wyróżnienia:

1. Najlepszy zespół etapu miejskiego zdobywa dla Gimnazjum małą Złotą Kotwicę Dowódcy

Marynarki Wojennej RP i prawo udziału w I Turnieju Morskim w Świnoujściu.

2. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a finałowe zespoły także upominki od

Dowódcy Marynarki Wojennej i Prezydenta Miasta.

3. Najlepszy zespół I Turnieju Morskiego - Świnoujście 2005 zdobywa dla swojego miasta

dużą Złotą Kotwicę Dowódcy Marynarki Wojennej.

Organizatorzy etapu miejskiego w Lublinie:

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin - Biuro Promocji Miasta.

tel./fax +48 (81) 53 208 53, e-mail: mdk2@mdk2.lublin.pl , www.mdk2.lublin.pl

Uwagi:

Ze względu na pogodę miejsce i termin mogą ulec zmianie.

Informacje, które mogą pomóc uczestnikom, zobacz: http://www.mdk2.lublin.pl

lub telefonuj: 53 208 53.

 

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie