O artyście | Strona główna MDK2 | Mała Akademia Sztuki | Uwagi i komentarze

Piotr Gojowy

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1985 r. uzyskał tam dyplom z zakresu grafiki warsztatowej (druk wklęsły) w pracowni prof. Marii Pokorskiej. Od 1985 r. pracuje w tej uczelni, obecnie (1995) na stanowisku adiunkta. Od 1990 do 1996 r. pełnił funkcję prodziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W pracy twórczej zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową, a w szczególności technikami druku wklęsłego, litografią i linorytem. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje wykonywanie monotypii.

Wystawy indywidualne
 • 1988 - "Galeria '85", Bydgoszcz
 • 1989 - Galeria PSP, Toruń
 • 1991 - Salon BWA, Koszalin, Szczecinek
 • 1994 - Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, Bydgoszcz
Wystawy międzynarodowe

Prace Piotra Gojowego były eksponowane na 22 wystawach międzynarodowych, między innymi na prezentacjach następujacych:

 • 1986 - XI Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków
 • 1988 - II Międzynarodowe Triennale Sztuki "Przeciw wojnie", Majdanek
 • 1989 i 1999 - XV i XVI International Indepedante Exhibition of Prints in Kanagawa, Japonia
 • 1992 - Międzynarodowe Biennale Sztuki Sakralnej "Sacrum '92", Opole
 • 1992 - Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich, Gdańsk
 • 1993 - I Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych "Kontakt '93"
 • 1993 - I Międzynarodowe Biennale Grafiki "Maastricht '93", Belgia
 • 1994 - "Intergrafia '94" - World Award Winners Gallery, Katowice
 • 1994 - I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Nadbałtyckich, Toruń (Ratusz)
Wystawy ogólnopolskie

Twórczość Piotra Gojowego prezentowana była na 24 wystawach ogólnopolskich, a oto niektóre z nich:

 • 1987 - I Ogólnopolski Konkurs im. Andriollego, Nałęczów
 • 1987 - VI Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka, Jelenia Góra
 • 1987 - Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki, Poznań
 • 1988 - I Biennale Małych Form Malarskich, Toruń
 • 1988 - Ogólnopolska Wystawa Sztuki "Arsenał '88", Warszawa
 • 1989 - Ogólnopolski Konkurs na Grafikę Warsztatową, Łódź
 • 1988 - Wystawa ogólnopolska "Kolor w grafice", Toruń
 • 1989 - II Ogólnopolska wystawa pokonkursowa pt. "Impresje polskie" Toruń '88, Getynga '89
 • 1989 - VII Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka, Jelenia Góra
 • 1989 - Wystawa "Tumult '89", Toruń
 • 1990 - II Biennale Małych Form Malarskich, Toruń
 • 1991 - Wystawa ogólnopolska "Kolor w grafice", Toruń
 • 1991 - V Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
 • 1992 - Wystawa poplenerowa grafiki "Kazimierz '92", Lublin
 • 1993 - Wystawa grafiki, Lublin
 • 1994 - Wystawa Grafiki Polskiej, Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz
Wystawy środowiskowe

Piotr Gojowy prezentował swoje prace na 9. wystawach prac artystów środowiska bydgoskiego otaz na 5. wystawach prac artystów środowiska toruńskiego w Bydgoszczy, Toruniu i w innych ośrodkach kraju oraz za granica.

Nagrody i wyróżnienia
 • 1985 - Wyróżnienie honorowe na X Ogólnopolskim Przegladzie Grafiki, Kraków
 • 1987 - Wyróżnienie prezesa Zarzadu Głównego ZPAMiG na wystawie prac Okręgu Bydgoskiego ZPAMiG
 • 1988 - Wyróżnienie na wystawie "Propozycje artystyczne", Bydgoszcz
 • 1992 - Wyróżnienie na I Biennale Plastyki Bydgoskiej, BWA Bydgoszcz
 • 1993 - Medal honorowy na VIII wystawie międzynarodowej "Małe formy grafiki", Łódź
 • 1993 - Dyplom honorowy na I PJliędzynarodowej Wystawie Maiych Form Graficznych "Kontakt '93", Toruń
 • 1994 - Wyróżnienie regulaminowe na II Biennale Plastyki Bydgoskiej, BWA Bydgoszcz
 • 1994 - Wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Grafiki Technik Metalowych "Cuprum VI", Lublin

© 1996 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie

(P)HTML: GS