ZYGMUNT MAREK MISZCZAK

ZYGMUNT MAREK MISZCZAK "Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba" ILUSTRACJE: AGNIESZKA WÓJTOWICZ
WARSZAWSKA FIRMA WYDAWNICZA 2013

Wiersze dla dzieci Zygmunta Marka Miszczaka nie szokują eksperymentami formalnymi, ani surrealistycznymi obrazami. To poezja odwołująca się do motywów tradycyjnie sprawdzonych i obecnych w podobnej literaturze. Dominuje krąg wydarzeń domowych, rodzinnych. Świat natury jest personifikowany. Tradycyjnie obecne są krasnoludki. Bohaterem wiodącym jest tu psotny Jaś. Piegowaty księżyc, podobnie jak kot mają swoje humory i oblicza. Gwiazdka z nieba jest oczekiwana nie tylko w wigilijny wieczór. Wiersze zachowują regularność, rytmiczność, rymy dodają melodii. Dobrze się je czyta i z pewnością znajdą wdzięcznych słuchaczy.

Waldemar Michalski, Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie


"W 2011 roku Zygmunt Marek Miszczak debiutował zbiorem poezji pt. Rozproszenie, który został pozytywnie oceniony przez krytykę i można rzec, że odniósł wymierny sukces, bowiem nakład tego tomiku przy okazji wielokrotnych promocji, w znacznej części rozszedł się wśród zwolenników poezji. Warto dodać, iż poeta wcześniej publikował swoje utwory w wydawnictwach zbiorowych oraz prasie. Zygmunt Marek Miszczak urodził się w Lublinie w 1965 r., tutaj też ukończył Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pracuje jako pracownik biurowy. Ale jego pasją jest poezja. Tym razem swoje zainteresowania twórcze skupił na wierszach dla dzieci. Dziewiętnaście utworów, które są prezentowane w tym zbiorze to zabawne, urokliwe, zgrabnie rymowane historyjki poprzetykane kolorowymi ilustracjami absolwentki Wydziału Artystycznego UMCS i członka ZPAP Agnieszki Wójtowicz. Bardzo pięknie zresztą współgrają one z wierszowanymi bajkami, które zawierają wiele elementów dydaktycznych. Autor nadto świetnie zna psychikę dziecka, toteż z powodzeniem porusza się po obszarach dziecięcej wyobraźni. Książeczka zapewne znajdzie wielu zwolenników wśród młodocianych czytelników, bowiem spełnia wszelkie wymogi, jakie są stawiane rymowanej bajce dostosowanej do percepcji dziecka."

Stanisław A. Łukowski, Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie?

"Poeta słodkiej melancholii", jak Zygmunta Marka Miszczaka określa Waldemar Michalski, publikował dotychczas swoje wiersze głównie w pozycjach zbiorowych oraz w prasie. Jego utwory znalazły się m. in. w antologiach Centrum Kultury w Lublinie z 2007 r. ("Prawdy. zamknięte") i z 2008 r. ("Drzemiąc obok świata"); w Wydawnictwie pokonkursowym XXXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka ("I brył swych grzmotem zapłacze ziemia." Stowarzyszenie Twórców Ludowych 2008); Almanachu poezji religijnej "A duch wieje kędy chce." (Lublin 2012).
Niektóre spośród wierszy autora zamieszczane były w "Naszym Dzienniku" (wiersze pt. "Przydrożna kapliczka", "Klęcząc przy sarkofagu", "Modlitwa", "Katyń"); "Dzienniku Wschodnim" ("Zaginionemu bratu" - wiersz poświęcony Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zamieszczony w kilka dni po katastrofie smoleńskiej); Czasopiśmie Artystycznym "Nestor" 2(20)2012 (wiersz pt. "Podanie").
Tworzone ostatnio wiersze dla dzieci ukazywały się zaś m.in. w Internecie http://wierszykidladzieci.pl, www.niepelnosprawni.lublin.pl i in.) i na antenie radiowej (audycje Radia "eR", Radia Lublin).
Zwieńczeniem dorobku poetyckiego Miszczaka są tomiki autorskie pt. "Rozproszenie" i "Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba". Jego sukcesem jest zaś m. in. uzyskanie II nagrody w dziedzinie poezji w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka (2008 r.) oraz Wyróżnienia w II Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych "O Księżyc Twardowskiego" w Biszczy (2008) oraz w Jesiennych Debiutach Poetyckich w Lublinie w 2010 r. Opublikowane w Internecie, a zamieszczone później w tomiku "Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba", wiersze dla dzieci recytowane były w trakcie szeregu krajowych konkursów recytatorskich (np. w trakcie IV Międzyprzedszkolnego Przeglądu Poezji Dziecięcej "Kto czyta ma piękne sny." w 2013 r.).

Zygmunt Marek Miszczak urodził się 3.III.1965 r. w Lublinie. Ukończył Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1994 r.). Jest żonaty (żona Anna); pracuje w Lechaa Consulting w Lublinie. W związku ze swoją działalnością polityczną w opozycji demokratycznej, m. in. w Konfederacji Polski Niepodległej, był w okresie od 5.V.1982 do 25.X.1982 r. internowany; kilkakrotnie był za swoją działalność skazywany orzeczeniami Kolegiów ds. Wykroczeń. Był radnym Rady Miejskiej I Kadencji (1990-1994 r.) w Lublinie. Pasję poetycką dzieli z pracą dziennikarską wykonywaną w formie wolontariatu w Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Wiersze Pana Marka z tomiku "Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba...",
inne wiersze http://wierszykidladzieci.pl/miszczak/

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie