Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Fotografików - wystawa zbiorowa

Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Fotografików - wystawa zbiorowa

Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie