Doroczna Wystawa Fotografii

Doroczna Wystawa Fotografii

Obecna wystawa jest przegl±dem dorobku ostatniego roku członków Zwi±zku Artystów Fotografików. Jest obrazem osobowo¶ci twórczych, tematów, stylów, co tłumaczy się zróżnicowanym wiekiem autorów oraz ich upodobaniami technicznymi. Wystawa jest prezentacj± aktywno¶ci grupy, która nie ma z góry narzuconego programu ani szkolnych kryteriów oceny. Wspólnota reguł i warto¶ci zawartych etosie ZPAF jest najważniejsz± więzi± tej grupy. Każdy z autorów ma prawo do własnych poszukiwań twórczych. Nieskrępowana różnorodno¶ć jest zapowiedzi± przyszłych dokonań artystycznych.

Zwi±zek Polskich Artystów Fotografików

 1. Lucjan Demidowski
 2. Henryk Ku¶
 3. Zbigniew Zugaj
 4. Stanisław Orłowski
 5. Leszek M±dzik
 6. Andrzej B±k
 7. Jan Magierski
 8. Andrzej Polakowski
 9. Ryszard Karczmarski
 10. Grzegorz Zabłocki
 11. Dariusz Kostecki
 12. Mariusz Mazur
 13. Piotr Perczyński
 14. Marcin Jastrzębski
 15. Tadeusz Żaczek
Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie