Wiesław Lipiec

Wiesław Lipiec

Wiesław Lipiec - z wykształcenia leśnik, z zamiłowania fotograf. Miejscem urodzenia i zamieszkania związany z Roztoczem, gdzie przez 17 lat pracował w Roztoczańskim Parku Narodowym. Obecnie zajmuje się wyłącznie fotografią, która stała się jego pasją i sposobem na życie. W dorobku posiada 6 albumów autorskich (m.in. Roztocze, Zamość, Katedra w Zamościu) oraz udział w kilku zbiorowych (m.in. Polskie Parki Narodowe, Między Wisłą a Bugiem). Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych. Fotografował Europę Zachodnią, Skandynawię i Australię, ale najchętniej wraca do pejzażu i przyrody rodzimego Roztocza. Zdjęcia tutaj wykonane ceni najwyżej i dają mu one najwięcej satysfakcji. Jest prezesem Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych. Od niedawna prowadzi także własne wydawnictwo.

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie