Ulubiona kolęda

Lublin, dnia 23.01.2012 r.

Sprawozdanie
z konkursu plastycznego pod hasłem:
„ Namaluj ulubioną kolędę.’’

W I Konkursie plastycznym dla przedszkoli i uczniów klas pierwszych ze świetlic Miasta Lublina pod hasłem:„ Namaluj ulubioną kolędę ” pod Honorowym Patronatem Pani Henryki Olszak - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie, wzięło udział 11 przedszkoli i 18 szkół z miasta Lublina.
Nadesłano łącznie 257 prac.
Powołana komisja w składzie : p. Grażyna Węgier, Beata Zachwatowicz, Ewa Nowicka, dnia 23.01.2012 r. wybrała 28 prac, które zostały nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii pięciolatków przydzieliła:
I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia.

W kategorii sześciolatków:
I ,II, dwa III miejsca i dwa wyróżnienia.

W kategorii uczniów klas pierwszych:
Trzy I miejsca, trzy II miejsca, trzy III miejsca i 8 wyróżnień.

Podsumowanie konkursu plastycznego, wernisaż prac i uroczyste wręczenie dyplomów, nagród, wyróżnień, odbędzie się dnia 27 stycznia 2012 r. o godz.13.30 w Szkole Podstawowej Nr 48 w Lublinie, z udziałem nagrodzonych i wyróżnionych dzieci oraz nauczycieli, pod kierunkiem których zostały wykonane prace konkursowe.

Jolanta Kusyk
Mariola Golonka
- współorganizatorzy.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie