Ulubiona kolęda

Ulubiona kolęda

ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 im. Józefa Piłsudskiego
W Lublinie

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W I EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO REALIZOWANEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH POD HASŁEM:
"NAMALUJ NAJPIĘKNIEJSZĄ KOLĘDĘ"

POD HONOROWYM PATRONATEM
DYREKTORA SZKOŁY PANI HENRYKI OLSZAK

CELE KONKURSU:
PROPAGOWANIE I ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI WYPOWIADANIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH,
ZACHĘCANIE DO SŁUCHANIA I ŚPIEWANIA KOLĘD,
WZBOGACANIE WIEDZY NA TEMAT TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH,
PROMOCJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

REGULAMIN KONKURSU:
KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH GRUP PIĘCIOLETNICH I SZEŚCIOLETNICH ORAZ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.
KONKURSEM OBJĘTE ZOSTANĄ WYTWORY PLASTYCZNE DZIECI
Z LUBELSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W LUBLINIE.
TEMATEM PRACY MA BYĆ ZILUSTROWANIE ULUBIONEJ KOLĘDY.
PRZY OCENIE PRAC KOMISJA BĘDZIE UWZGLĘDNIAĆ:
- POMYSŁOWOŚĆ,
- SAMODZIELNOŚĆ,
- ZGODNOŚĆ INTERPRETACJI PLASTYCZNEJ Z TEMATEM KONKURSU,
- ESTETYKĘ.
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE NADESŁAĆ TYLKO JEDNĄ PRACĘ WYKONANĄ DOWOLNĄ TECHNIKĄ I W FORMACIE A4.
PRACE, KTÓRE ZYSKAJĄ UZNANIE KOMISJI ZOSTANĄ NAGRODZONE. KOMISJA PRZYZNA NAGRODY ZA I, II, III MIEJSCA ORAZ WYRÓŻNIENIA.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA Z DNIEM 2O.01.2012 r.
WSZYSTKIE ZEBRANE PRACE ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE NA KORYTARZU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W LUBLINIE.

PODSUMOWANIE KONKURSU ORAZ UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW, NAGRÓD I PODZIĘKOWAŃ ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W LUBLINIE. O WYNIKACH I TERMINIE ORGANIZATOR POINFORMUJE ZAINTERESOWANYCH OSOBIŚCIE
( TELEFONICZNIE).
PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:

ŚWIETLICA SZKOLNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W LUBLINIE
UL. KASPROWICZA 112
20-232 LUBLIN

NA ODWROCIE PRACY NALEŻY UMIEŚCIĆ DANE IDENTYFIKACYJNE JEJ AUTORA:
- IMIĘ,
- NAZWISKO,
- ADRES I NUMER PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY (TELEFON KONTAKTOWY),
- IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, KTÓRY PRZYGOTOWAŁ DZIECKO DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ ZGODĘ RODZICÓW NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA I WYEKSPONOWANIE JEGO PRACY.

ORGANIZATOR:
JOLANTA KUSYK,
MAŁGORZATA LUDJAN
przy udziale Dyrekcji Szkoły.

LUBLIN, styczeń 2012

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie