WYSTAWA

Czerwiec
2017 r.

LUBELSKIE SZKICE PIÓRKIEM ROMANA ROGALI

Wystawa - prace 2017 r.