MIKROKOSMOS DOKTORA SKOMRY

Wernisaż - foto Jarosława ¦wierka

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie