Przestrzeń grafiki

Sala Kominkowa

"Przestrzeń Grafiki" - wystawa prac studentek UMCS wydziału Artystycznego, kierunek Grafika: Ievgenii Burchak, Mariny Illich i Lesi Shudri.

Na wystawie autorki chcą pokazać możliwości technik graficznych , które poznały w ciągu 2 lat studiowania w Polsce . Przedstawione prace obejmują różne techniki: serigrafia, grafika warsztatowa (akwaforta, akwatinta, sucha igła), batik i druk cyfrowy. Przez grafikę Autorki wyrażają swoje emocje, nastrój i przeżycia.

Ievgeniia Burchak - pochodzę z Ukrainy, z miasta Dniepropetrowsk. Dla mnie sztuka jest synonimem życia. Rysuję od trzech lat i bez tego nie wyobrażam swojego istnienia. Skończyłam Dniepropetrowski nacjonalny uniwersytet (Ukraina), kierunek: Grafik design. Teraz studiuję na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na 5 roku (magistratura), specializacja Grafika. W ciągu nauczania na Ukrainie i w Polsce brałam udział w II,III,IV,V International Design Festival COW (Ukraina), w piątym międzynarodowym konkursie młodych malarzy (Rosja), w międzynarodowym konkursie animacyj (Polska), wystawie grafiki i malarstwa "Z miłości do Ukrainy"(Lublin, Polska).

Lesia  Shudria. Urodziłam  się  w  Krzemieńczuke (  Ukraina). Zaczęłam  rysować  w  wieku  lat  13.  Wykorzystuję  w  robotach  -ołówek,  helowe  rączki,  akwarela. sztuka  dla  mnie  to  duchowy  świat,  spokój  burzliwych  idei.
Ukończyłam   Kirowogradckij  Instytut(  Ukraine) kierunek:  Designe. Brałam  udział  w  2010  roku (konkurs Idea  dla  Europejskiego placu  miasta  Aleksandrija  )  Landszaftowy  designe  .
Z  2012  mieszkam  w  Polsce(  Lublin)
Teraz studiuję na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na 5 roku (magistratura), specializacja Grafika.
Podczas nfuczania brałam udział wystawie grafiki i malarstwa "Z miłości do Ukrainy"(Lublin, Polska).

Marina Illich. Skończyłam Dniepropetrowski nacjonalny uniwersytet (Ukraina), kierunek: Grafik design. Teraz jestem na 2 roku Grafiki projektowej. W ciągu nauczania na Ukrainie i w Polsce brałam udział w V International Design Festival COW (Ukraina) (Jeden z zwycięzców konkursu ilustracji 2013).
III miejsce konkursu opakowywania 2013
Uczestniczka konkursu 2012, oraz wystawy grafiki i malarstwa "Z miłości do Ukrainy"(Lublin, Polska).
Autor VI plakatu dla muzycznego festiwalu w Kazimierzu Dolnym.

O wystawie (PDF)

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie