PRZESTRZEN

PRZESTRZEŃ

Wystawa prezentuje prace dwóch studentek drugiego roku malarstwa WA UMCS: Pauliny Szczepaniak i Agnieszki Dubiel.

Głównym tematem wystawy jest martwa natura, która u każdej z autorek jest interpretowana inaczej.

Agnieszka Dubiel inspiruje się różnorodnością przestrzeni, wyrażaną poprzez relacje kolorystyczne i fakturę, dla Pauliny Szczepaniak ważne jest przedstawienie przestrzeni w sposób hiperrealistyczny.

Prace autorek odwołuja się do doświadczeń, które zdobywają podczas nauki jak i ciągłego doskonalenia własnego warsztatu twórczego.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie