Strona główna MDK2 | Mała Akademia Sztuki | Uwagi i komentarze


Piotr Lech

Urodził się 9 marca 1954 roku w Skarżysku-Kamiennej. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w latach 1974-1978 kończąc dyplomem z grafiki w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. W 1984 i 1988 odbył staż artystyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki u prof. M. Rojewskiego i prof. R. Artymowskiego w Katedrze Litografii. Od roku 1979 pracuje w IWA UMCS w Lublinie w Zakładzie Grafiki w pracowni druku płaskiego. W maju 1994 roku obronił przewód kwalifikacyjny na stanowisko adiunkta II stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Od 1995 r. pracuje na stanowisku adiunkta II stopnia w Zakładzie Grafiki jako kierownik pracowni litografii. W pracy artystycznej zajmuje się grafiką warsztatową (głównie litografią), rysunkiem oraz grafiką komputerową.

Współorganizował wystawy prac studentów i dyplomantów Instytutu Wychowania Artystycznego w Muzeum Historii UMCS, Filharmonii Lubelskiej, BWA Lublin. Współorganizował wystawy "Grafiki Roku"; komisarz "Grafiki Roku" w latach 1994–97. Uczestniczył w planowaniu organizacyjnym pracowni graficznych nowego budynku IWA. Członek Zarządu Okręgu (III kadencja) Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie.

Adres: 20-863 Lublin, ul. Młodej Polski 10/17, tel. (+81) 743 16 55© 1999 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie
© 1999 Grzegorz Staniak