Konik polski

Sala Kwadrat

"Konik polski - symbol Roztoczańskiego Parku Narodowego", fotografie Paweł Marczakowski

To właśnie na obecnych terenach dzisiejszego RPN jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku donoszono o ostatnich dzikich koniach leśnych - tarpanach, trzymanych tutaj w dobrach Ordynacji Zamojskiej w tzw. "zwierzyńcu" nieopodal Zamościa. Niestety wkrótce tarpan jako gatunek dzikich koni wyginął bezpowrotnie.
Mając na uwadze te historyczne uwarunkowania konik polski jako potomek dawnych dzikich koni leśnych - tarpanów stał się symbolem RPN, a w roku 1982 został sprowadzony do Parku.
Paweł Marczakowski.
Od 1981 roku jest związany z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i przyrodą Roztocza. Z zamiłowania pasjonat dzikiej przyrody, ornitolog i fotograf. Jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Roztoczańsko Podkarpacki. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się badaniem
i ochroną ptaków. Jest autorem i współautorem wielu opracowań dotyczących ornitofauny regionu.
Podczas licznych wypraw terenowych nie rozstaje się z aparatem fotograficznym, dokumentując piękno otaczającej przyrody. Fotografuje zarówno krajobraz, jak i świat grzybów, roślin oraz zwierząt. Swoje zdjęcia publikuje w wydawnictwach Parku oraz w albumach i czasopismach
o tematyce przyrodniczej. Jest autorem albumu "W krainie jodły, buka i tarpana". Uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą.
Wystawa prezentowana w ramach obchodów 40-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz z okazji 10-lecia Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody zorganizowana we współpracy z Zamojskim Towarzystwem Przyrodniczym.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie