"Ulotna chwila" malarstwo Monika Borawska

"Ulotna chwila" malarstwo Monika Borawska

Monika Borawska urodziła się 18.07.1993 w Lublinie. Jest uczennicą 7 LO w Lublinie. Uczęszcza na zajęcia plastyczne Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.
W swoich pracach malarskich inspiruje się artystami z okresu Młodej Polski, ich estetyką i przekazem. Tak jak oni pragnie przekazać piękno ulotnej chwili, nostalgię nad mijającym czasem.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie