Milena Ćwiklińska

Milena Ćwiklińska jest wychowanką pracowni plastycznej MDK nr 2 w Lublinie, laureatką licznych konkursów plastycznych. Na jej pierwszą indywidualną wystawę składają się kartki ze szkicowników prowadzonych przez autorkę systematycznie od kilku lat. Czasem zatrzymane na granicy impresji, to znów hiperrealistycznie nadwzroczne studia krajobrazów, postaci i przedmiotów, urzekają lekkością i finezją kreski.

Rzadko spotykamy w naturze linie w czystej postaci. Zazwyczaj "dorysowujemy" rzeczom profile i kontury, w naturalnym oglądzie świata przełamywane światłocieniem i kolorem. Linia jest więc wartością dodaną, wyostrzającą, wyodrębniającą formy. W konwencji szkicownika staje się podstawowym medium plastycznym. Bezpośrednim zapisem pasji i notowanego al la prima wrażenia. Umiejętność wyrażenia z pomocą tak prostego środka całej skali ludzkich emocji, nastrojów, klimatów, to wyjątkowy dar. Sprawia on, że zanotowane przez Milenę przedmioty i scenki urzekają autentycznością. Kreślone wrażliwą, rozedrganą linią mają w sobie coś niesłychanie pociągającego.

Zaprezentowany na wystawie artystyczny zeszyt ćwiczeń z modelunku, nastroju i światłocienia, uchyla przed widzem kurtynę procesu tworzenia i kształtowania warsztatu rysownika. Pozwala dotrzeć do źródeł inspiracji i śledzić niezwykle ciekawy zapis zmagania się młodej artystki z formą i wyrazem.

Anna Staniak

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie