Miedzy kultura dwóch przejsc pogranicza…

Między kulturą dwóch przejść pogranicza.

Dzięki wsparciu programu "Młodzież w Działaniu" zrealizowaliśmy nasz projekt poprzez partnerstwo polsko-ukraińskie. Wnioskodawcą projektu była Fundacja "Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego", Koordynatorem tego wydarzenia - Maryana Shevchuk, fotografka, pasjonująca się mediami, fotografią, kulturą i sztuką. Partnerem w realizacji jest ukraińska grupa inicjatywna "Art effect".
Projekt "Make it Visual. Zrób to widocznym" był wymianą polsko - ukraińską, która odbyła się w Lublinie w dniach 18-25 sierpnia 2012 roku.
Poprzez aktywny udział młodzieży z Polski i Ukrainy pogłębiliśmy wzajemną więź międzykulturową oraz przełamaliśmy w jakimś stopniu bariery językowe oraz stereotypowe, mieliśmy czas podzielić się własnym doświadczeniem na temat media, w tym przypadku o fotografii reportażowo-okolicznościowej, wideo, animacji, oraz o tworzeniu krótkich adekwatnych historii do zdjęć reporterskich na temat kultury w Lublinie. Dzięki temu wszystkiemu powstała Wystawa fotografii naszych uczestników, zawierająca 33 zdjęcia.
Wystawa pokazuje codzienne życie w Lublinie, ciekawe miejsca, ludzi i wydarzenia, które mogliśmy wspólnie uchwycić w czasie wymiany. Dzięki dużemu zainteresowaniu fotografią i mediami, uczestnicy przedstawili temat w dość nietypowy sposób, który można zobaczyć na zdjęciach na Wystawie. 
Naszą grupę stworzyli młodzi ludzie z Lublina, z Polski, oraz z Łucka, z Ukrainy. W ciągu wymiany przygotowaliśmy opisy do wydarzeń, film o kulturze żydowskiej w Lublinie oraz zdjęcia, które są teraz na wystawie w Galerii Po 111 Schodach wMłodzieżowym Domie Kultury nr 2 w Lublinie.

Maryana Shevchuk - koordynator projektu

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie