LUBLIN

LUBLIN
prace Dzieci i Rodziców z Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 40 w Lublinie

Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr 40 w Lublinie
20-213 Lublin
ul. Gospodarcza 18
tel. 81 746 08 12
e-mail: poczta@p40.lublin.eu

http://www.przedszkole40.lublin.pl/

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie