Leszk Frey-Witkowski GRAFIKI

Leszek Frey- Witkowski- urodził się w 1949 roku w Kończewie na Kaszubach. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1972 roku mieszka w Świebodzinie, gdzie pracował jako nauczyciel plastyki.

Obecnie na emeryturze . Poeta ( debiut w prasie 1973 , wydawniczy - 1976), prozaik, autor wielu artykułów prasowych , laureat konkursów literackich. Jako plastyk zajmuje się głównie rysunkiem, tworząc tzw. "freye", grafiką(cynkotopią, offset, grafika komputerowa), oraz malarstwem, ostatnio marginalnie. Jest wieloletnim zagorzałym społecznikiem i animatorem kultury. W latach 70-tych związany z Warszawskim Towarzystwem Sztuk Pięknych, w latach 80 z Grupą Plastyków " Rama 79"w Płocku, następnie prezesował Klubowi Pracy Twórczej w Świebodzinie.

Współpracuje ze świebodzińskim muzeum współtworząc cykliczne wystawy, jest pomysłodawcą i przewodniczącym regionalnych i ogólnopolskich konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży (dotychczas około 30 edycji). Od 1990 autor i wydawca tek exlibrisowych "Prowincjusz" oraz "Galeria Edukacji Plastycznej "Siódemka"(której był założycielem i prowadzącym), rozpowszechniającym twórczość ex-librisową i poetycką wielu autorów.

W 1993 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I Stopnia,

w roku 2006 odznaczony przez Marszałka Województwa Lubuskiego Medalem "Lubuski Animator Kultury".

Obecnie oprócz rysunków - "freyów" tworzy ex- librisy( od 1979r.) , z których jest najbardziej znany i mail -arty. Jest ilustratorem wielu tomików poetyckich, a także autorem kart świątecznych, obecny także w czasopismach, katalogach, prasie powszechnej i almanachach, łącznie ponad 1000 prezentacji. Jego prace były dotychczas eksponowane na około 1640 wystawach indywidualnych i zbiorowych na terenie niemal całego kraju i za granicą (m. in,Niemcy, Holandia, Włochy, Czechy, Anglia, Francja, Japonia, Serbia-Czarnogóra, w wielu wielokrotnie). Prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i isntytucjonalnych, takich jak: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Galeria Exlibrisu w Krakowie,

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie