Krystyna Furtak

Krystyna Furtak urodzona w 1956 r w Lubartowie. W latach 1984-1990 studiowała historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest doktorantką tej Uczelni.Uczestniczy w ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych - Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie ludzi Chorych na Padaczkę.Zadebiutowała w Świebodzinie teką ekslibrisowo - poetycką nr 7(1992). Od 1997 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich, należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Świdniku. Posiada duży dorobek literacki. Oprócz świebodzińskich tek wydała kilka tomików poezji, jej wiersze znalazły się w kilkunastu antologiach i almanachach. Wiele tomików ilustrowała swoimi rysunkami. Uprawia także krytykę artystyczną .Jest autorką wstępów do katalogów wystaw plastycznych.

Nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich
i plastycznych:

Autorka miała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych swej twórczości plastycznej, m. in. we Wrocławiu, Świebodzinie, Supraślu, Kołobrzegu, Lubniewicach, Świdniku, Choszcznie,Białej Podlasce, Gorzowie Wielkopolskim, Lubartowie, Białymstoku, Świebodzinie i Myszkowie i Lublinie

Wystawy zagraniczne:

W 2008 roku artystka otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi w dziedzinie Kultura.

Spotkanie autorskie i wernisaż
Środa, 18.05.2011 r. godz.17.00

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie