KLUCZ DO KULTURY

Program KLUCZ DO KULTURY prowadzony przez Fundację KLUCZ finansowany przez przez Urząd Miasta w ramach GRiPPA .Programem zostało objętych 32 dzieci i młodzież Śródmieścia i Starego Miasta Lublina w wieku lat 6- 16 . Zajęcia były prowadzone w ramach koła fotograficznego , plastycznego , logopedycznego , uczymy się bawiąc , wycieczek i zajęć informacyjno edukacyjnych . Prezentacja dorobku projektu odbyła się 25 listopada wernisaż podsumowujący. Uwieńczeniem wszystkich zajęć była organizacja wernisażu, na którym zaprezentowane zostaną: prace plastyczne, fotograficzne "Lublin wielokulturowy w fotografii" oraz inne dokumentujące pracę z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu KLUCZ DO KULTURY. Wernisaż, na który zaproszeni zostaną goście (przedstawiciel UM, rodzice beneficjentów, przedstawiciele lokalnych instytucji pomocowych, sympatycy Fundacji) odbędzie się w MDK Nr 2 w Lublinie

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie