Lotnicza Karykatura

Lotnicza Karykatura

inż. Kazimierz Arkuszewski, właśściciel Zakładów „Plage & Laśśkiewicz”
i twórca lubelskiego przemysłu lotniczego.
źŹródło: „Przewodnik po Lublinie” wyd. Bernard Nowak

inż. Zygmunt Puławski, wybitny konstruktor lotniczy, Wielki Lublinianin
był pracownikiem w Zakładach „Plage & Laśśkiewicz”
źŹródło „Skrzydlata Polska”

Jerzy Kowaleczko, autor karykatur pracowników Ekspozytury nr 1 Kierownictwa Fabrykacji Lotniczej Ministerstwa Spraw Wojskowych przy Lubelskiej Wytwórni Samolotów w Lublinie
Karykatury ze zbiorów Rodziny Witkowskich i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Karykatury z okresu Bitwy o Anglię – zbiory Janusza Marciniaka

Karykatury Józefa Tarłowskiego przedstawiają członków Aeroklubu Lubelskiego i powstawały od lat 60-tych XX w.
Karykatury Tomasza Kozłowskiego przedstawiają Członkinie Aeroklubu Lubelskiego, rok 2012.

Edward Ałaszewski, karykatura gen. pil. Tadeusza Góry,
źźródło: Urząd Miasta ŚŚwidnik
Artur Trzebny, karykatura gen. pil. Ryszarda Hacia
Sławomir Kasperek, karykatura Ryszarda Kaspereka
Colin Singleton, Wielka Brytania – karykatura Sławomira Snopka
Karykatura Pawła Zołotowa, źródło „Skrzydlata Polska”, autor nieznany

Zaproszenie (pdf)

 

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie