Fotografie

Jan Magierski

Urodzony w Lublinie (1936),. Z wykształcenia chemik, nauczyciel akademicki. Instruktor i wykładowca fotografii. Jako autor fotografii działa od 1961 r. Brat odział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granica. W latach 1965-71 prezes Fotoklubu "Zamek". Organizator wystawy "Konfrontacje" oraz plenerów fotograficznych. Członek Komisji Fotografii Krajoznawczej ZGPTTK (1977-81). W ZPAF od 1995 r. (696). Jest autorem kilku wystaw indywidualnych m.in. "Koncert w Kazimierzu", "Wystawa z przewodnikiem", "Krajobrazy Spitsbergenu". W 1992 r. otrzymał Wyró2nienie FIAP na międzynarodowym Salonie Fotografii G6rskiej w Barcelonie. W 2002 r. odnotował udział w finale Memoriału Maria Luisa w Hiszpanii. Z publikacji drukiem to albumy: "Portrety i krajobrazy" - Lublin 1978, "Polska fotografia krajobrazowa" - Kielce 1985, "Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu" - Lublin 1989, "Między Wisłą a Bugiem" - Lublin 1998, "Mistrzowie Polskiego pejza2u" - Kielce 2000.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zastu2ony Działacz Kultury, Zloty Medal za Fotograficzną Twórczość, Srebrna Honorowa Odznaka PTTK, Zasłużony dla Województwa Lubelskiego.

 

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie