Krystyna Furtak, Barbara Lisek - Prace

Barbara Lisek, ur. w 17.09.1959 roku w Poznaniu. Zrzeszona w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Świdniku.

W 1995 roku zachorowała na epilepsję, przeżyła śmierć kliniczną. Obecnie jest na rencie I grupy. W latach 1988-92 była działaczką Samorządu Miejskiego w Lublinie. Odznaczona Honorowa Odznaką Zasłużonego dla Miasta Lublina za pracę społeczną. Obecnie pracuje społecznie w Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Chorych na Padaczkę, pełni funkcję prezesa. W tym stowarzyszeniu poznała prawdziwych przyjaciół, miłość i inspirację twórczą do swojej pracy plastycznej.

Barbara Lisek wykonuje obrazy i płaskorzeźby ze skóry, uzupełniane elementami innych materii (np. bursztyn, gips).Twórczą praca zajmuje się od 1996 roku , najczęściej sięga w niej do motywów religijnych oraz do martwej natury i kwiatów. Od 1999 r. wyróżniana na wystawach organizowanych przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Świdniku. Od 2005 r. do dnia obecnego bierze czynny udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. W 2009 r. zajęła III miejsce. Zdobyła wiele wyróżnień i nagród. Będąc niepełnosprawna dzieli się swoimi pracami wspierając aukcje: Np. "Artyści Chorym na Raka Płuc i Astmę Oskrzelowa", "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy". Odznaczona medalem Prezydenta Miasta Lublin.

 

Krystyna Furtak - urodzona w 1956 r. w Lubartowie.

W latach 1984-1990 studiowała historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest doktorantką tej uczelni.

Uczestniczy w ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych - Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie ludzi Chorych na Padaczkę.

Zadebiutowała w Świebodzinie teką ex- librisowo - poetycką nr 7 (1992). Od 1997 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich, należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Świdniku. Posiada duży dorobek literacki. Oprócz świebodzińskich tek wydała kilka tomików poezji, jej wiersze znalazły się w kilkunastu antologiach i almanachach.

Wiele tomików ilustrowała swoimi rysunkami.Uprawia także krytykę artystyczną. Jest autorką wstępów do katalogów wystaw plastycznych.

Nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich i plastycznych:

I nagroda w konkursie poetyckim i plastycznym na plenerze RSTK Wrocław 1996

II nagroda na Warsztatach Interdyscyplinarnych Lubniewice 1996

Wyróżnienie I stopnia w konkursie "Szlakiem Oręża Polskiego" Wrocław 1996

Autorka miała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych

swej twórczości plastycznej, m. in. we Wrocławiu, Świebodzinie, Supraślu, Kołobrzegu, Lubniewicach, Świdniku, Choszcznie, Białej Podlasce, Gorzowie Wielkopolskim, w szkołach, domach kultury i Domach Nauczyciela rodzinnego Lubartowa, Białegostoku, Świebodzina i Myszkowa.

Obecną wystawę autorka pragnie dedykować

ś.p. Ks. Ryszardowi Tujakowi.

Był zawsze blisko osób niepełnosprawnych.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie