Piotr Cyprian Olesiejuk FOTOGRAFIE

Piotr Cyprian Olesiejuk - urodził się w 1992 roku w Białej Podlaskiej. Uczy się w klasie maturalnej o profilu matematyczno-fizyczno-geograficznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Mieszka w Leśnej Podlaskiej.

Fotografią interesuje się od gimnazjum. Od 2007 roku jest członkiem koła fotograficznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Stypendysta Województwa Lubelskiego - stypendium
w dziedzinie twórczości artystycznej w 2010 roku. Interesuje się też filozofią


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

22 czerwca 2010 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Biała Podlaska "Złote pióro" przyznawaną uczniom szkół publicznych i niepublicznych
z terenu miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury
i sportu.

Brał udział w wielu plenerach i wystawach zbiorowych, w tym
w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej - Białystok, 2009, oraz w wystawie Galeria Bezdomna -Biała Podlaska, 29 września 2009.


Obecna wystawa jest pierwszą indywidualną Piotra

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie