Szkic do portretu

Agnieszka Wójtowicz urodziła się w Zamościu w 1971 roku. Absolwentka PLSPw Lublinie, studiowała na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Ukończyła Wydział Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, dyplomem w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego i fotografii dr Ireny Nawrot.

Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki; uprawia: malarstwo, rysunek, fotografię. Pracuje jako projektant wnętrz.
Prace artystki publikowane były w czasopismach: ,, Dzień'' , ,,Akcent'' , ,,Kurier Lubelski'' , ,,Ekspres Fakty''.

Współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Galerią Sztuki OPT ,,Gardzienice'' oraz od 1998 do 2010 roku z pracownią plastyczną Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
Laureatka nagrody Rektora UMCS za obraz w wystawie ,,Autograf '' w 2003 roku. Wyróżnienie honorowe za prace malarskie w konkursie ,,Autograf ''2005 roku.
2008, 2009, 2010 juror Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych
Członkini ZPAP.

Wykaz Wystaw

Wystawy zbiorowe

2002- wystawa studentów z pracowni prof. J. Wojciechowskiego (Galeria ,,Mat-Mart")
2004- ,, Autograf 2003"- wystawa pokonkursowa (Zamek Lubelski)
2005- ,,Kolumna Sztuki"- wystawa nieformalnej grupy artystycznej (Galeria Gardzienice)
2005- ,,Ifigenia- inspiracje"- wystawa rysunku (Galeria Gardzienice)
2005- ,,Kolumna Sztuki"- wystawa nieformalnej grupy artystycznej (Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy)
2006- ,,Autograf 2005" - wystawa pokonkursowa (Zamek Lubelski)
2006- ,,14 Wschodni Salon Sztuki" - wystawa malarstwa (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
2007- ,,Grafika i Rysunek Roku 2005-2007" - wystawa pokonkursowa (Zamek Lubelski)
2007- ,,Młodzi Artyści -Młoda Sztuka"- wystawa malarstwa (Biuro Wystaw Artystycznych Lublin)
2011- ,,16 Wschodni Salon Sztuki" wystawa jubileuszowa ZPAP - wystawa malarstwa

Wystawy indywidualne

2006- ,,Z ulicy"- wystawa malarstwa (Galeria Gardzienice)
2009- ,,Lublin w rysunku" ( Galeria ,, Po Schodach" Lublin)
2009- Interdyscyplinarne, Noc Kultury,- wystawa rysunku (Dom Kultury ,,Kolejarz" Lublin)
2011- ,, Od bieli..."- wystawa malarstwa (Kawiarnia Artystyczna ,,Czarna Inez" Lublin)
2011- ,,Szkic do portretu"- wystawa rysunku (Galeria ,,Po Schodach" Lublin)

Nagrody i wyróżnienia

2004- wyróżnienie honorowe w konkursie ,,Autograf 2003"
2006- nagroda Rektora UMCS w Lublinie ,,Autograf 2005"

2008- projekt i wykonanie masek do spektaklu reżysera prof. Andrzeja Żarneckiego w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie dla wydziału aktorskiego.
2008, 2009, 2010- Juror Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
2011- projekt logo dla akcji społecznej ,,Polacy Rodakom" organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza

Praca jako rysownik, publikowane prace m. in. ,,Dzień" , ,,Akcent" , ,,Kurier Lubelski", ,,Ekspres Fakty"
od 2009 jako projektant wnętrz.

Od 2003- członkini Związku Polskich Artystów Plastyków

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie