Agnieszki Wójtowicz LUBLIN

Agnieszki Wójtowicz LUBLIN

Agnieszka Wójtowicz z równą swobodą posługuje się kolorem (w obrazach) jak i czarną lub sepiową kreską (w rysunkach). To z całą pewnością efekt studiów uzdolnionej artystki (urodzonej w Zamościu) na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierunkiem prof. Jacka Wojciechowskiego (malarstwo) oraz dr Ireny Nawrot (fotografia). O ile jednak w malarstwie wykazuje ona zainteresowanie najnowszymi trendami i nurtami panującymi na tym polu, czego efektem duża swoboda i śmiałość w sposobie kadrowania poszczególnych kompozycji, budowaniu ich charakterystycznej gamy kolorystycznej, to w zdecydowanie mniejszych - i ze względów formalnych - znacznie skromniejszych rysunkach, wydaje się być bardziej powściągliwa, wręcz zachowawcza na sposób niemalże XIX-wieczny, jakby pochylona z pokorą i pietyzmem nad interesującym ją tematem. A jest nim przede wszystkim stary, zabytkowy Lublin, jego kręte uliczki i zaułki, renesansowe kościoły, pałace miejskie, neogotycka Brama Trynitarska, a zwłaszcza wspaniała - pamiętająca wczesne średniowiecze - Brama Krakowska, pokazana z wszelkich możliwych ujęć i perspektyw. Rysunki Agnieszki Wójtowicz, oszczędne w formie (głównym sposobem narracji plastycznej jest drobne szrafowanie delikatną, wręcz niematerialną kreską) pokazują, że artystka bardzo dobrze czuje architekturę, nie jest dla niej zaskoczeniem jej trójwymiarowa bryła, skomplikowane proporcje, czy też wyszukany modelunek światłocieniowy. Postacie ludzkie pojawiają się rzadko i są jedynie mało istotnym dodatkiem do bardzo osobistej powieści Agnieszki Wójtowicz o najpiękniejszych i najcenniejszych zabytkach koziego grodu. Patrząc na to co uchwyciło (zarejestrowało) jej wrażliwe oko na arkuszach białego papieru, odbywamy wspaniałą podróż w czasie, podróż podczas której odkrywamy na nowo wielowiekową historię i materialną wielkość dawnego Lublina.
Lechosław Lameński

Agnieszka Wójtowicz
Urodzona w Zamościu w 1971 roku, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie - kierunek formy użytkowe, specjalność tkanina artystyczna.
1993-1995: studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
1999-2003: studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych(dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego, aneks z fotografii w pracowni dr Ireny Nawrot.
od 2003 r.: studia doktoranckie Instytut Historii Sztuki Nowoczesnej KUL,

Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki, uprawia malarstwo , rysunek, grafikę i fotografię. Jej prace publikowane były cyklicznie m.in. w dziennikach: "Dzień" oraz "Kurierze Lubelskim", także w czasopiśmie "Akcent". W latach 1991-1992 współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL. Od 1998 roku współpracuje z Teatrem H. Ch. Andersena w Lublinie, a od 2005 do 2007 z Galerią OPT "Gardzienice"

Wystawy zbiorowe
2002: wystawa studentów z pracowni prof. J. Wojciechowskiego (Galeria "Mat-Mart")
2004: "Autograf 2003" - wystawa pokonkursowa (Zamek Lubelski)
2005: "Kolumna Sztuki" - wystawa nieformalnej grupy artystycznej (Galeria Gardzienice)
2005: "Ifigenia - inspiracje" - wystawa rysunku (Gardzienice)
2005: "Kolumna Sztuki" - wystawa nieformalnej grupy artystycznej (Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy)
2006: "Autograf 2005" - wystawa pokonkursowa (Zamek Lubelski)
2006: "14 Wschodni Salon Sztuki" - wystawa malarstwa (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
2007: "Grafika i rysunek roku 2005 - 2007" - wystawa pokonkursowa (Zamek Lubelski)
2007: "Młodzi artyści - młoda sztuka" - wystawa malarstwa (Biuro Wystaw Artystycznych Lublin

Wystawy indywidualne
2006: "Z ulicy" - wystawa malarstwa (Galeria Gardzienice)

Nagrody i wyróżnienia
2004: wyróżnienie honorowe w konkursie "Autograf 2003"
2006: nagroda Rektora UMCS w Lublinie "Autograf 2005"
2008: zaprojektowanie i wykonanie masek do spektaklu reżysera prof. Andrzeja Żarneckiego w Wyższej Szkole komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie dla wydziału aktorskiego
2008: Juror Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

od 2003: członek Związku Polskich Artystów Plastyków

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie