Środa - 21 kwietnia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Teatry Dwa

początek /// o wystawie A. Rożka /// o wystawie K. Stępniaka ///
fotografie A. Rożka /// fotografie K. Stępniaka


WTZ Teatroterapia
W swojej działalności teatralnej związanej z osobami upośledzonymi umysłowo korzystam z konwencji komedii dell'arte, której fenomen był i jest inspiracją dla wielu artystów, a dla teatru związanego z ludźmi upośledzonymi umysłowo jest bardzo ważnym zabiegiem artystycznym w budowaniu terapii i teatru. Żywioł inspiracji przy budowaniu widowiska, ludyczny charakter, świat prostych odwołań uczuciowych, klarowność postaci, kostiumy piękne i bajecznie teatralne, piękne maski, popisy mimiczne aktorów, którzy za wszelką cenę chcą być akceptowani przez widza, to przecież tak bliski sposób przeżywania teatru dostępnego i uczestnikom WTZ.

Choćbyśmy cały świat
Przemierzyli w poszukiwaniu piękna,
nie znajdziemy go nigdzie,
Jeżeli nie nosimy go w sobie ...

Ralph Waldo Emerson
Dedykacja dla A.Rożka
od grupy teatralnej WTZ Teatroterapii

Andrzej Rożek zobaczył i pokazał rezultat mojej wieloletniej działalności teatralnej i terapeutycznej ... A ja przeczułam i widzę teraz fotografie niezwykłe i nieprzypadkowe oraz wiem, że owocem jego pracy jest ta dodatkowa wartość, którą tak pożądałam we współpracy z fotografem - udoskonaloną osobę ... Osobą tą jest człowiek upośledzony umysłowo. To, że Andrzej zrozumiał mnie i odczytał piękno zaklęte pod maska i w kostiumie teatralnym jest ważne dla człowieka fotografowanego i ważne jest dla procesu tworzenia człowieka, oraz dla tych, którzy w tym procesie uczestniczą. Ważne jest w procesie tworzenia spektaklu i aktora w tym spektaklu, a także ważne dla ludzi, którzy na ten spektakl przychodzą. Ważne jest dla mnie, dla mojej idei tworzenia teatru niepełnosprawnych i budowania w tym teatrze i przez ten teatr nowego obrazu osoby upośledzonej umysłowo.

Między mną a Andrzejem nastąpiło najpiękniejsze ludzkie i artystyczne porozumienie w procesie tworzenia. Wystawa tego dowodem ...

Teatr to miejsce cudów, a w moim teatrze dokonuje się cud przemiany. Andrzej tak wiele razy w tym cudzie uczestniczył i zatrzymał wrażenie ...

Uważam, że praca z ludźmi upośledzonymi metodami teatralnymi i dochodzenie z nimi do dzieła teatralnego, które jest teatralnym zdarzeniem w środowisku ludzi niepełnosprawnych i szerszym - jest wydarzeniem nobilitującym i awangardowym w dosłownym słowa sensie i że ze względu na skutki jakie ze sobą niesie. Andrzej Rożek przystąpił do tego działania, a także pozwolił poszerzyć granice przygody i doświadczenia - wystawą "Teatry dwa".
Maria Pietrusza Budzyńska


0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.