Środa - 21 kwietnia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Warsztat Terapii Zajęciowej - Stalowa Wola

informacje /// galeria


Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli rozpoczął działalność 16.08.1996.

Warsztat jest ośrodkiem terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych psychicznie, umysłowo i fizycznie. Od stycznia 2001 znacznie rozszerzył swoją działalność, liczba uczestników wzrosła z 35 do 45 osób. Uczestnikami Warsztatu są ludzie młodzi, większość nie przekroczyła 30 roku życia. 38 uczestników ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, 7 posiada II grupę KIZ. W objętej terapią grupie jest 29 mężczyzn i 16 kobiet. Terapia zajęciowa, która jest podstawą rehabilitacji prowadzona jest w dziewięciu pracowniach: stolarskiej, rzemiosł różnych, plastycznej, witrażowniczej, krawieckiej, rękodzielniczej, pedagogicznej z elementami muzykoterapii, przyrodniczej i gospodarstwa domowego. Oferta terapeutyczna jest bardzo różnorodna i stale urozmaicana. Każdy może znaleźć zajęcie, które go interesuje i którego chętnie się uczy.

Założeniem podstawowym oddziaływań terapeutycznych jest ich kompleksowość. Niepełnosprawni uczestnicy rozwijają swoją wrażliwość twórczą, uczą się zachowań związanych z pracą zawodową i konkretnych czynności, przygotowują się do samodzielnego i niezależnego życia, oczywiście na miarę swoich możliwości fizycznych i psychicznych.

Uczestnicy znajdują w Warsztacie miejsce na realizację swych marzeń, pragnień i potrzeb. Rozwijają zainteresowania, mają przyjaciół, czują się potrzebni i aprobowani. Aktywnie włączają się w różne formy uczestniczenia w życiu społecznym: przeglądy twórczości, turnusy rehabilitacyjne, wystawy, imprezy okolicznościowe, wycieczki itp.

Stało się tradycją, że Warsztat organizuje kilka razy w roku kiermasze, na których sprzedawane są wyroby uczestników. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku Warsztatu, pokazania jak ważna społecznie jest praca z osobami niepełnosprawnymi, a także ważna forma integracji ze środowiskiem lokalnym. Prace uczestników WTZ eksponowane były na wystawach w Galerii "Sienna 5" w Krakowie, na wystawie OPRECH w Katowicach, w Muzeum Regionalnym i Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli; prezentowane były także przy okazji przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych, a w Młodzieżowym Domu Kultury w Lublinie Warsztat prezentuje swe prace już po raz trzeci.

Zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: instruktorów terapii zajęciowej, psychologa i rehabilitanta.

Warsztatem kieruje Ewa Ziajko.0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.