Piotr Burek - Zatrzymałem się na chwilę...

Piotr Burek

Urodziłem się 13 maja 1956 roku w Lublinie, wychowałem i uczęszczałem do szkoły podstawowej w Markuszowie, następnie do LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach. Właśnie w liceum zaczęła się moja trwająca już 30 lat przygoda z fotografią. Po ukończeniu liceum - dzięki wyrozumiałości rodziców - stałem się właścicielem przyzwoitego jak na ówczesne standardy aparatu Zenit E oraz kompletnego wyposażenia ciemni. Studia wyższe na Wydziale Humanistycznym UMCS zakończyłem uzyskaniem tytułu magistra historii, po obronie pracy napisanej pod kierunkiem znakomitego promotora i nauczyciela, prof. Adama Kerstena. Przez pewien czas pracowałem jako nauczyciel. Obecnie pracuję w Wydziale Oświaty i wychowania Urzędu Miasta Lublin na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału.

Fotografia jest dla mnie sposobem dokumentowania zdarzeń. Jest to fotografowanie dla czystej przyjemności - tylko dlatego, że spotkałem coś co mnie zachwyciło, a akurat miałem przy sobie aparat. Owocem tej fascynacji fotografią są pudełka pełne odbitek i slajdów przedstawiających rośliny, krajobrazy, przedmioty czy sceny z udziałem ludzi. Duża część takich zdjęć nie spełniła pokładanych w nich nadziei, czasem z powodu niedoskonałości sprzętu, najczęściej z braku umiejętności lub refleksu. Część zdjęć uznałem, może nieskromnie, za takie, które warto pokazać innym ludziom. Niektóre z nich, zebrane razem, tworzą wystawę pt.: "Zatrzymałem się na chwilę..."

Piotr Burek
e-mail: p.burek@um.lublin.pl lub p.burek@hoga.pl

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie