Wtorek - 20 kwietnia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Szczebrzeszyn 2003 - zima

Początek // Anrzej Borowiec // Waldemar Nowiński // Dorota Lewińska // Stefan Szypulski // Paweł Krawczyk // slajdy

Rozmiar: 23617 bajtów

Szczebrzeszyn od pierwszego spojrzenia wydaje się wyjątkowo atrakcyjny dla osób zainteresowanych fotografią. Właściwie łatwiej byłoby powiedzieć, czym Szczbrzeszyn nie jest niż opisać jego charakterystyczne cechy. Nie jest miastem w pełnym znaczeniu tego słowa; nie jest jednak wsią. Cisza tu i spokój, a życie płynie leniwie i biednie wśród malowniczych zaułków żywcem wziętych z obrazów przedstawiających XIX-wieczną polską wieś. Nie jest także ośrodkiem turystycznym, choć wnikliwy obserwator może tu znaleźć więcej ciekawostek niż w pobliskim Zwierzyńcu. Trzy kultury i religie pozostawiły po sobie ślady wśród współczesnej zabudowy. Na niespełna kilometrze kwadratowym znajduje się stara synagoga i kirkut obok cerkwi grekokatolickiej oraz klasztoru i kościołów katolickich, a nad wszystkim góruje schowana niemal w zaroślach murowana baszta, która od niepamiętnych czasów strzegła przeprawy na Wieprzu. A krajobrazy? Należą chyba do najpiękniejszych na Roztoczu. W niedalekim Kawęczynku, w rezerwacie Piekiełko gęstość lessowych wąwozów należy do największej w Europie, a w dolinie Wieprza co chwila tryska ze stromych zboczy źródło najczystszej wody.

Trudno przedstawić to bogactwo na zaledwie 30 fotografiach. Dlatego plener będzie,powtarzany w następnych porach roku, żeby kolejne odsłony szczebrzeszyńskiego klimatu uzupełniły ten obraz.

Paweł Krawczyk - komisarz wystawy.

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne powstało w roku 1936, a wśród jego założycieli można wymienić tak znanego fotografika jak Edward Hartwig. Obecnie ma swoją siedzibę Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii. Spotkania członków Towarzystwa odbywają się w każdą środę o godzinie 18.30. Są one okazją do wymiany doświadczeń oraz umożliwiają dostęp do informacji dotyczących sprzętu fotograficznego, jak również wystaw i konkursów fotograficznych odbywających się w Polsce i na świecie. Przedmiotem zainteresowań członków Towarzystwa są wszystkie rodzaje działalności fotograficznej, ale największy nacisk; położony jest na rozwój fotografii związanej z regionem lubelskim. Towarzystwo organizuje cykliczne, otwarte konkursy pt. "Fotografia miesiąca" oraz "Fotografia roku", a także okolicznościowe wystawy w lubelskich galeriach. Członkowie Towarzystwa mają również możliwość uczestnictwa w plenerach organizowanych w różnych zakątkach Lubelszczyzny.

0
© 2002 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie