O Bystrzycy i jej trzech rzekach - koleżankach

"O Bystrzycy i jej trzech rzekach - koleżankach"

a. fotografii ze spacerów wzdłuż 4 rzek płynących na terenie Lublina,

b. rzeki Lublina na starych fotografiach i pocztówkach

Wystawy pokazują różne role rzek w życiu miasta, od miastotwórczej (wodociągi i kanalizacja) - "Lublin nad łąką przysiadł...", poprzez przemysłtwórczą po wypoczynek i sport.

Wystawom towarzyszą warsztaty plastyczne dla dzieci "O Bystrzycy i jej trzech rzekach - koleżankach" oraz konkurs i wystawa pokonkursowa oraz prezentacje filmów o mieście nad Bystrzycą. Zajęcia nieodpłatne..

Projekt w ramach programu Unii Europejskiej pt. "Dziedzictwo - źródło tożsamości" - to hasło kolejnej, XXII już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie