Konkurs plastyczny dla dzieci "Architektura Mojego Przedszkola"

Laureaci konkursu

KATEGORIA 3-4 LATKI

I MIEJSCE - KAROLINA PASTERNAK, LAT 4

PRZEDSZKOLE NR 4

II MIEJSCE - KASIA MAZUREK, LAT 4

PRZEDSZKOLE NR 5

III MIEJSCE - MARTA BEDNARZ, LAT 4

PRZEDSZKOLE NR 5

WYRÓŻNIENIE - JULIA MILCZAREK, LAT 3

PRZEDSZKOLE NR 4

KATEGORIA 5-6 LATKI

I MIEJSCE - MAŁGOSIA JACHACZ, LAT 6

PRZEDSZKOLE NR 18

II MIEJSCE - KLAUDIA MIROSŁAW, LAT 7

PRZEDSZKOLE NR 26

II MIEJSCE - KINGA BUDEK, LAT 7

PRZEDSZKOLE NR 26

III MIEJSCE - SEBASTIAN SZYMCZAK, LAT 6

PRZEDSZKOLE NR 4

WYRÓŻNIENIE - BARTOSZ PIECH, LAT 6

PRZEDSZKOLE NR 4

WYRÓŻNIENIE - OSKAR GOŁĘBIOWSKI, LAT 5

PRZEDSZKOLE NR 5
Zaproszenie (plik Word)

 

ZAPROSZENIE

do udziału w

KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI

ze śródmiejskich przedszkoli Lublina

"Architektura Mojego Przedszkola"

Partnerzy: Przedszkole Nr 4 w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin, we współpracy z Galerią Po Schodach, Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14 a, http://www.mdk2.lublin.pl

Cele konkursu:

1. Propagowanie wiedzy o tematyce lubelskiej (architektura lubelskich przedszkoli).

2. Budowanie więzi emocjonalnych, gł. wśród mieszkańców śródmieścia - (działania

plastyczne, wystawy, działania o charakterze promocyjnym).

3. Uaktywnienie i promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie:

a. rozwijanie wyobraźni twórczej i zmysłu obserwacji,

b. przekazanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,

c. rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych

Adresaci : Dyrekcja i Nauczyciele przedszkoli z Lublina - dzielnica Śródmieście.

Uczestnicy: Przedszkolacy w dwóch grupach wiekowych:

a. 3-4 lata,

b.  5-6 lat

Zasady konkursu:

Informacje:

Jury - zapraszają organizatorzy spoza grona Adresatów konkursu .

Termin składania prac: do 10 czerwca 2005 r. w Przedszkolu nr 4.

Organizatorzy nie odsyłają prac. Osoby zainteresowane, będą mogły je odebrać w ciągu 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Przedszkola nr 4, a prace wyróżnione w ciągu 2 tygodni od powiadomienia o zmianie wystawy.

Dodatkowe informacje: nauczycielki Przedszkola Nr 4 ,Jolanta Bot, Anna Kwiatek, Renata Wypych, tel: 532-13-16
© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie