Powstanie Styczniowe 1863 - 2003

Mogiła powstańców - Cmentarz przy ul. Lipowej

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie