Powstanie Styczniowe 1863 - 2003

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie