Poniedziałek - 25 stycznia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Spotkania z Origami

 

Origami to sztuka składania papieru, a jej główną zasadą jest zaginanie papieru wzdłuż prostych linii we wszystkich kierunkach - powstałe w ten sposób płaszczyzny są tylko nakładane na siebie symetrycznie.

Origami powstało w VI w. n. e. w Chinach, mimo to nie Chiny lecz Japonia jest uznawana za kolebkę sztuki składania papieru. W Japonii origami pojawiło się już w VII wieku za sprawą mnichów, którzy wraz z umiejętnością produkcji papieru zaszczepili u Japończyków zamiłowanie do jego składania. Po japońsku KAMI to bóg. KAMI to również papier. W obu przypadkach dźwięk jest ten sam: papier i bóg to jedność. Od tej pory zaczęła się sztuka origami - traktowana jako czysta sztuka o znaczeniu magicznym. I ta właśnie tradycja przetrwała do dzisiaj. Najstarsze znane nam dokumenty pisane o origami pochodzą z przełomu XVII / XVIII w.

W Europie origami pojawiło się najpierw w Hiszpanii. Póżniej bardzo szybko rozpowszechniło się również na inne kraje. Do jednego z wczesnych eksperymentatorów europejskiego origami zalicza się samego Leonardo da Vinci.

Doniosłą rolę odegrała Europa w XIX i XX w., kiedy sztuka ta zaczęła być dostrzegana również jako środek wspomagający wszechstronny rozwój dziecka. Zaczęto wprowadzać więc zajęcia origami do systemu edukacji.

Origami zachwyca każdego. Tak też było w przypadku entuzjastów tej sztuki w naszym mieście, którzy po wielu latach własnych doświadczeń /uczestnictwo w różnych warsztatach, szkoleniach, seminariach / postanowili założyć Lubelski Oddział Polskiego Centrum Origami. Oficjalnie funkcjonujemy już od roku. Należą do niego nauczyciele, pracownicy placówek kulturalno - oświatowych, służby zdrowia, studenci, ale łączy nas jedno - magia składania papieru, która kształtuje wyobraźnię przestrzenną i poczucie estetyki, wpływa korzystnie na procesy rozwojowe mózgu, poprzez aktywny udział obu rąk przy składaniu papieru, rozwija koncentrację, uczy dokładności i cierpliwości, uspakaja i daje poczucie satysfakcji a także zapewnia osiągnięcie sukcesu każdemu. Walory tej sztuki wykorzystujemy w pracy z dziećmi w szkole, ale też i z dorosłymi.


0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.