Muzyka Dawna w Lublinie - Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej

 

MUZYKA DAWNA W LUBLINIE ,  XI  WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW MUZYKI DAWNEJ 

 
LUBLIN – 22 czerwiec 2010 r.
 
 
JURY w składzie:  prof. Andrzej Nikodemowicz ,  prof. Beata Dąbrowska ,
 
 dr Agata Kusto
 
po wysłuchaniu wszystkich uczestników Festiwalu postanowiło przyznać:
 
 
I miejsce Nagroda Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego 
(FOTO BB)
 
Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico” z Zamojskiego Domu Kultury
 
pod kierunkiem p. Krzysztofa Obsta
 
 
 
II miejsce Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza
 
Zespół Wokalny „Sine Nomine” z Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”
 
w Lublinie pod kierunkiem p. Izabeli Urban
 
 
 
II miejsce Nagroda Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
 
Ewy Dumkiewicz-Sprawki
 
Chór „Harmonia” z Gimnazjum im. Pawła Adamca i Szkoły Podstawowej
 
im. Jana Pawła II w Łukowej pod kierunkiem p. Sławomira Kuczka
 
 
 
II miejsce Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza
 
 Kameralny Zespół Muzyki Dawnej „La Folia” pod kierunkiem p. Piotra Gawryjołka
 
i Zespół Tańca Dawnego „Belriguardo” pod kierunkiem p. Małgorzaty Wojcieszuk
 
z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie
 
________________________________________________________________________________
 
PATRONAT:
 
 Prezydent Miasta Lublin ,Lubelski Kurator Oświaty
 
 
ORGANIZATORZY:
 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie i   Muzeum Lubelskie Zamek Lubelski

 

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie