Konkurs plastyczny "Mój okręt"

Laureaci konkursu

Grand Prix

Tymoteusz Przygrodzki, klasa 0, Szkoła Podstawowa nr 50

klasy III

I miejsce - Paulina Gieroba, Szkoła Podstawowa nr 14

II miejsce - Marcin Ziemiński, Szkoła Podstawowa nr 32

III miejsce - Sylwia Truchan, Szkoła Podstawowa nr 7

wyróżnienia:

Maciej Kuranc, Szkoła Podstawowa nr 50

Paulina Nowacka, Szkoła Podstawowa 32

klasy 0

I miejsce - Tomek Dzięcioł, Szkoła Podstawowa nr 7

II miejsce - Michał Miącz, Przedszkole nr 32

III miejsce - Anna Ziółkowska, Przedszkole nr 4

wyróżnienia:

Tomek Godzina, Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu

Patryk Krawiec, Szkoła Podstawowa nr 4

Klaudia Karpaczewska, Szkoła Podstawowa nr 4

Adam Perenc, Przedszkole nr 4

Radosław Rodak, Przedszkole nr 32

Iga Rudzka, Szkoła Podstawowa nr 7

Paweł Szalak, Szkoła Podstawowa nr 7

Maciej Balawejder, Szkoła Podstawowa nr 7

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

z KLAS O i KLAS III Szkół Podstawowych oraz z Przedszkoli Lublina

realizowanym w ramach projektu "Miasta Okręty".

"Mój Okręt"

 

Patronat:


Dowódca Marynarki Wojennej RP

admirał floty Roman Krzyżelewski


Prezydent Miasta Lublin

Andrzej Pruszkowski

Adresaci : Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli oraz Nauczyciele klas O i klas III .

Uczestnicy : Dzieci z klas O i klas III.

Cele edukacyjne:

Zasady konkursu:

  1. ilość prac: prace do konkursu wybiera nauczyciel - nie więcej niż 3 prace jednego dziecka oraz 30 z jednej placówki,
  2. format: A4 i A3,
  3. technika: dowolna,
  4. prace proszę czytelnie podpisywać z przodu , pod rysunkiem (autor, wiek, placówka).
  5. temat: nasz okręt, materiały fotograficzne dostępne na stronie www.mdk2.lublin.pl i na prezentowanych tam stronach Marynarki Wojennej i Miast Okrętów.

Informacje:

  1. Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w Galerii Po Schodach.
  2. 2. Wybrane prace będą prezentowane w Internecie.
  3. Autorzy wyróżnionych prac i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach bezpośrednio przez organizatora.Informacja dla wszystkich Uczestników będzie podana na stronie www.mdk2.lublin.pl
  4. W środę, 1 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim dla laureatów konkursu odbędzie się Koncert Pieśni Morskich. Podczas koncertu Laureatom konkursu i wyróżnionym Placówkom zostaną wręczone dyplomy, podziękowania i upominki. Autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową - rower, ufundowany przez firmę "Krzyś" sklepy dziecięce, a jego praca zawiśnie w kajucie dowódcy ORP "Lublin".
  5. Zasady oceny prac określa Jury.

Terminy:

Termin składania prac: do 20 maja 2005 r. w MDK nr 2 Bernardyńska 14a

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 maja 2005 r.

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Bernardyńska 14a, PL. 20-950 Lublin

tel./fax +48 (81) 5320853, e-mail: mdk2@mdk2.lublin.pl , www.mdk2.lublin.pl

Uwagi:

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Osoby zainteresowane, będą mogły je odebrać w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie MDK nr 2.

Ze względu na pogodę miejsce i termin koncertu mogą ulec zmianie.

Informacje, które mogą pomóc uczestnikom konkursu, patrz: http://www.mdk2.lublin.pl lub telefonuj: 53 208 53.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie