Sobota - 4 lipca 2020 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Lublin Pana Marka

Marek Janusz Wyszkowski // Trasa // Mapa trasy // Galerie // O programie


Marek Janusz Wyszkowski

Urodzony w Lublinie w 1930 roku, absolwent Szkoły Budownictwa w Lublinie, studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Przez 40 lat zatrudniony w budownictwie (projektowanie, nadzór budowlany, inwestycje), miedzy innymi w zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego, PUPiK 'Ruch', Muzeum Wsi Lubelskiej oraz w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.

Przez cały czas pracy zawodowej zaangażowany społecznie w dziedzinie kultury i turystyki: miedzy innymi prowadzenie górskich obozów wędrownych, rajdów dla młodzieży, społeczny opiekun zabytków St. Miasta w Lublinie, instruktor przewodnictwa na Lublin i województwo lubelskie. Przez wiele lat członek Rady Programowej Wojewódzkiego Domu Kultury, przewodniczcy Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarnych Lublina i przewodniczący komitetu Budowy Symbolicznej Mogiły Katyńskiej, prezes Ogniska Związku Podhalan w Lublinie, przewodniczący Komisji Nazewnictwa Miejskiego Rady Miejskiej w Lublinie.

Wieloletnia współpraca z Radiem Lublin (cotygodniowe audycje o zabytkach Lublina
i regionu). Prowadzenie programów w TV Lublin - cykl: 'Album Lubelski', 'Ulicami Lublina', 'Patroni naszych ulic', 'Zabytki, których już nie ma' i innych.

Dziennikarz - artykuły dotyczące architektury, zabytków i tematyki krajoznawczej w prasie lubelskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Współautorstwo: przewodnika 'Lublin i okolice' oraz monografii 'Miedzy Wisłą a Bugiem'. Autor przewodnika agroturystycznego 'Wieś lubelska i tarnobrzeska zaprasza' oraz wielu wydawnictw związanych z Lublinem, Lubelszczyzną, turystyką i górami. Wieloletni działacz Związku Harcerstwa Polskiego.

Marek Wyszkowski zmarł w sobotę 18 czerwca 2005 i został pochowany na starym cmentarzu na Kalinowszczyźnie.


0
© 2004 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.