Lubelszczyzna na starej fotografii

Fotografie

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie