Wtorek - 20 kwietnia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Moja Lubelszczyzna - Adam W. Kulik

biografia /// o książce /// filmy /// spotkanie /// film o K.Lipińskim


ADAM WIESŁAW KULIK

ur. w 1950 r., w Tomaszowie Lub., jest autorem dwóch awangardowych, afabularnych powieści: Lot. Wyd. "Czytelnik" 1985 i Gra. Wyd.Lubelskie Nowe 1993, trzech tomów poetyckich: Pejzaże z Panem Lemonem Lublin 1979, Piołunny raj Wyd. "Iskry"1985 i Ziemie pulsujące Lublin 1990, książki reporterskiej Droga na południe KAW Lublin 2002 oraz albumu Miasta polskie. Najpiękniejsze zespoły zabytkowe Arkady 2007. Wydał wspomnienia o Bolesławie Leśmianie - Leśmian, Leśmian. słowo/obraz terytoria 2008 i Czas hieny wyd. Arcana, Kraków 2011.
W 1976 roku założył Klub Literacki Młodych w Zamościu, do 1983 r. ukazały się trzy publikacje zbiorowe autorów Klubu z jego wyborem tekstów i pod jego redakcją: Almanach Klubu Literackiego Młodych 1978, Modlitwa urojeń szczęśliwych 1982, Pojmowanie słońcem 1983.
Od 1989 roku pracował jako dziennikarz w tygodnikach "Relacje", "Nowe Relacje" i "Tygodnik Współczesny". Na ich łamach publikował cykle reportaży z pogranicza wschodniego Polski, które systematycznie bada od 1987 roku. Są to: Z biegiem Bugu, Jaćwieska rubież, Śladami unitów. Dalszym ciągiem tej pracy są reportaże i wywiady publikowane w paryskiej "Kulturze" w latach 1992 - 96 (m.in. Pogranicze, Rozmowy z egzarchą Filaretem), "Zeszytach Historycznych" 1992 - 95 (m.in. Prawosławie w Polsce), i miesięczniku "Na przykad" (1993 - 98).
Publikował także w prasie: "Kresach", "Kresach Literackich", "Akcencie", "Odrze" "Życiu Literackim", i In.
Na publicystyczny dorobek A.W.Kulika składają się również felietony, recenzje z wystaw malarstwa, szkice literackie np. Emocjonalizm - nowy kierunek w polskiej prozie?, historyczne (Rzeczpospolita Babińska), oraz rozmowy z artystami i teksty o nich publikowane w w/w pismach i m.in. w "Sukcesie" (1998 - 99),
Podróżował po Europie Wschodniej (Rosja, Azerbejdżan, Ukraina, Turcja) i Zachodniej. Odbył kilka podróży do tropików, m.in. do Bangkoku, Indonezji (Jawa, Bali), Sri Lanki oraz Indii. Owocem tych podróży są reportaże prasowe (np. "Między prawdą a nienawiścią" - z Azerbejdżanu) i telewizyjne.
Od 1991 do dziś pracuje jako dziennikarz Lubelskiego Ośrodka TV, gdzie zrealizował ok. 50 filmów dokumentalnych i ponad 250 edukacyjnych, reportaży oraz felietonów. Jego filmowy dorobek można podzielić na kilka grup tematycznych. Do najważniejszej z pewnością należą:

filmy z pogranicza kultur, narodów i religii m.in. cykle: Miasta Kresowe (TV1, TV Polonia), Greckokatolickie cerkwie pogranicza (TV1, TV2), Dzicy wojownicy stepu (dokument o polskich Tatarach - TVPolonia), Na granicy światów (o Karaimach na Litwie i w Polsce), Ormianie polscy (TVL), Kaplice i kapliczki Roztocza (TV Polonia), czy materiały z szeroko pojętego pogranicza kulturowego: Dzieje wiedeńskiej Polonii (TV Polonia), Związek Polaków w Austrii STRZECHA (TVL).

Pokrewną grupę stanowią dokumenty historyczne: Goci z Kotliny Hrubieszowskiej - (TV1) , Śladami bohaterów "Ogniem i mieczem" - prawda i fikcja w trylogii Sienkiewicza (TV1), Szpital leśny 665 (TVL), Lublin - miasto Trybunału Koronnego (TV Polonia), Miasto Żydowskie w Lublinie (TV 1), Fotografowie prowincjonalni (TV 1) - fotograficzna dokumentacja zamojskiej wsi l. 1930-50, Bastiony Rzeczypospolitej - twierdze kresowe (TV Polonia), itp.
Atrakcyjne spojrzenie historyczne prezentują: edukacyjny cykl Browary Polskie (TV1, TV Polonia), oraz monumentalny obraz ze scenami fabularyzowanymi Poczta Polska.(TVL).

Wiele uwagi Adam Kulik poświęcił filmom biograficznym realizując materiały o Bolesławie Leśmianie (TV1, TV Polonia), Julii i Edwardzie Hartwigach (TV1, TV2, TV Polonia), prof. Irenie Sławińskiej (TV1), ojcu fotografii polskiej Janie Bułhaku (Malarz kresów - TV Polonia), społeczniku i świadku w procesie norymberskim - Zygmuncie Klukowskim (Świadek Apokalipsy - TV1). Inne filmy: Grottger na Zamojszczyźnie (TV Polonia), Polesia czar.. (o fotografie z Polesia Józefie Szymańczyku - TV Polonia), Wizyta w Poturzynie (Fryderyk Chopin u Tytusa Wojciechowskiego - TVP 3), Zapomniany wirtuoz (o Karolu Lipińskim - największym polskim kompozytorze przed Chopinem - TVPolonia), malarzach: Marku Terleckim (TV1), Marii Urban-Mieszkowskiej (TV1), Krystynie Brzechwie (TVL), Władysławie Czachórskim (TVL), Leonie Wyczółkowskim (TVL), czy pisarzach: Andrzeju Łuczeńczyku (TVL), Zbigniewie Jakubiku (TVL), Romualdzie Karasiu (TVL ), Bogdanie Madeju (TV1), Mikołaju Reyu (TVL), Henryku Sienkiewiczu i Józefie I. Kraszewskim (TVP Historia). Dorobek filmów o artystach obejmuje ponad 70 pozycji.

Do znaczących reportaży, filmów z podróży należą: cykl Pogranicze (TVE), o wschodnich terytoriach współczesnej Polski, cykle z Indonezji: Barwy Jawy, Bali - magia tropików (TV Lublin i TV Wrocław), reportaże z Indii (Kanćipuram - Święte Miasto; Hyderabad; Mahabalipuram), Sri Lanki (Stolice Ceylonu), Tajlandii (Bangkok - miasto świątyń) i Turcji (Kapadocja, Hetyckie ostatki - TVL). W 2007 r. powstał cykl podróżniczo-historyczny Z biegiem Bugu (emisja w 2008), o nadbużańskich terytoriach od źródeł Bugu po Drohiczyn - TVP Polonia, TVP Info).

Jego filmy o pochodzeniu i rozprzestrzenianiu się roślin uprawnych w świecie (TV Edukacyjna), są wykorzystywane przez Akademię Rolniczą w Lublinie w celach edukacyjnych. W latach 1997-98 zrealizował 13 filmów o tej tematyce, m.in. Azja - warzywnik świata, Chwast o nazwie żyto, Mroczny żywot pieczarki, Ziemniaka historie niezwykłe, i in. Cykl nosi tytuł: Bliskie - nie znane.

Został wyróżniony przez australijską Polcul Foundation za pracę na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego. Otrzymał Nagrodę Prusa za powieść "Lot", jego program o kapeli Drewutnia zdobył trzecie miejsce na I Międzynarodowym Konkursie Telewizyjnym Ukraińskiej Pieśni - Łuck - 2006. W 2007 otrzymał tytuł i statuetkę Ambasadora Kultury Zamościa.
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Związku Artystów i Producentów Audiowizualnych SFP.

Nagrody: Bolesława Prusa za powieść "Lot" (1986); Polcul Foundation (1992) za pracę na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego; III miejsce na I Międzynarodowym Konkursie Telewizyjnym Ukraińskiej Pieśni, Łuck - 2006 za program o kapeli Drewutnia; tytuł i statuetka Ambasadora Kultury Zamościa 2007; Nagroda Artystyczna Miasta Lublin (2008) i wyróżnienie w 49. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2008 (książki naukowe, popularnonaukowe, humanistyka), za książkę Leśmian, Leśmian.; III nagroda na VI Polonijnym Festiwalu Multimedialnym "Polskie Ojczyzny 2011" za filmy dokumentalne.

0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.