KREATYWNI

Więcej informacji o projekcie -->

Broszura PDF - poprzednie edycje projektu KREATYWNI -->

KREATYWNI

"Kreatywni" to druga odsłona fotograficznej i filmowej opowieści o lubelskiej klasie kreatywnej - twórcach i przedsiębiorcach działających na styku sztuki, rękodzieła oraz technologii.

Projekt powstał z przekonania o tym, że ludzie reprezentujący przemysły kreatywne, dzięki swojej naturalnej skłonności do innowacyjności i ryzyka stanowią najbardziej progresywną grupę wśród przedsiębiorców. To oni, konceptualizując, a następnie komercjalizując własne idee i pomysły są siłą napędową innowacyjnej gospodarki. Ta rozproszona grupa zasługuje na szczególną uwagę i wsparcie każdego dużego, ambitnego miasta, chcącego przyciągać talenty, rozwijać technologię i budować reputację miejsca przyjaznego do życia i prowadzenia biznesu.

Celem projektu jest identyfikacja kreatywnych Lublinian prowadzących działalność oraz tworzących unikalne, nieszablonowe rozwiązania, a następnie prezentacja ich pracy jako przykładu dobrych, rynkowych praktyk inspirujących innych. Ich aktywność jest dowodem na istnienie ogromnego potencjału tkwiącego w małym biznesie będącym naturalną przestrzenią rozwoju dla najbardziej pomysłowych i aktywnych oraz potencjalnym źródłem idei dla wielkich i bogatych.

W ramach każdej edycji projektu identyfikujemy dwanaście osób prowadzących nieszablonową, inspirującą działalność. Każdy uczestnik bierze udział w rozbudowanej sesji zdjęciowej której produktem wyjściowym są ujęcia portretowe, fotograficzny opis procesu twórczego oraz obraz miejsca pracy i jej ostatecznego produktu. Sesjom towarzyszą wywiady,?z których powstają krótkie etiudy filmowe.

Już po raz drugi, projekt otworzy wystawa zdjęć w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 (II p). Jej wernisaż odbędzie się w piątek, 23 maja o godzinie 18.00. Tegoroczną ekspozycję tworzą 24 plansze uzupełnione o krótki, werbalny opis postaci przedsiębiorców. Wizualną oś przekazu stanowią portrety przedstawione w kontekście miejsca pracy i jej produktu.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Michał Furmanek, Brand Manager z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Za koncepcję i realizację materiału fotograficznego odpowiadają Maciej Rukasz i Marta Zgierska z Agencji BlowUp. Filmy wyreżyserowała i wyprodukowała Patrycja Płanik, Dyrektor Kreatywna MAAT Festival. Autorem graficznej oprawy projektu jest Paweł Batyra, niezależny lubelski grafik.

Projekt finansowany z budżetu Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta jest elementem promocji lubelskiej przedsiębiorczości. Cały materiał zdjęciowy i filmowy jest przekazywany uczestnikom projektu i może być wykorzystywany w promocji ich działalności.

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie