Środa - 21 kwietnia 2021 r.

Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin tel./fax +48 (81) 53-208-53, e-mail:sekretariat@mdk2.lublin.pl

0
Janusz Kirenko - Malarstwo

o autorze /// wywiad z autorem /// galeria1 /// galeria2 /// pocztówki


Janusz Kirenko Janusz Kirenko - dr hab., zatrudniony w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii i praktyce rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo, w szczególności po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Rezultatem poszukiwań badawczych jest kilkadziesiąt prac analitycznych i empirycznych z zakresu niepełnej sprawności fizycznej. Równolegle zajmuje się problematyką rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym, zwłaszcza w zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego. Oprócz pracy naukowo - dydaktycznej i działalności społecznej, jako osoba niepełnosprawna (tetraplegia), zajmuje się malarstwem. Brał udział w kilku wystawach zbiorowych i indywidualnych.


0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.