Kalendarz Bene Meritus Terrae Lublinensi –- odsłona piąta

 

Są tajemnicze, niespotykane, osobliwe...miejsca...

Lubelszczyzna ma ich wiele. Skrywa tajemnice i legendy. Jest Magiczna.

Z perspektywy dwóch obserwatorów przeszłego i teraźniejszego zapraszamy do zapoznania się z ich niezwykłą historią.


Kalendarz Bene Meritus Terrae Lublinensi - odsłona piąta


Primo...Kolory nastroju 2006

Secundo ...Kalendarz Dobrze Nastrojony 2007

Tertio...Wizje Lubelszczyzny 2008

Quatro...Wydarzenia Lubelszczyzny 2009

Quinto...Magiczne miejsca Lubelszczyzny 2010


Pięć lat Bene Meritus Terrae Lublinensi to już piękna tradycja wpisana w życie kulturalne Lubelszczyzny. To idea pokazywania światu ludzi dobrych, szlachetnych, godnych naśladowania, działających na tym terenie. Towarzyszy jej wydanie prestiżowego kalendarza, którego każda karta pokazuje Ziemię Lubelską z dobrej strony. Sto egzemplarzy - limitowana seria ze specjalnymi uszlachetnieniami - dedykowana jest wybitnym osobistościom. Wydanie kalendarza to oddolna inicjatywa dwóch firm, drukarni Intrograf oraz agencji reklamowej Vena Art. Każda z nich wkłada w kalendarz to, w czym jest najlepsza:


Vena Art...pomysł...obraz...projekt

Agencja reklamowa full service, której celem jest szukanie obrazów nieobojętnych, czytelnych, a przede wszystkim pozytywnie odbieranych przez określoną grupę ludzi.

www.vena.lublin.pl


Intrograf...druk...uszlachetnienia

Drukarnia wyposażona w światowej klasy sprzęt, która zapełnia czyste karty grą kolorów, nadaje produktom niepowtarzalny charakter i funkcjonalność.

www.intrograf.com.pl


Ogromną rolę w projekcie spełniają patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Nowy Tydzień Lublin, Radio Lublin, TVP 3 Lublin, Wschodnia Fundacja Kultury Akcent. Dziennikarze tworzą kapitułę, która wybiera laureatów tytułu Dobrze Zasłużonych Ziemi Lubelskiej. Media te jednoczą siły by pokazać to, co z zasady nie jest medialne, nośne, krzykliwe - czynienie dobra.


Szczególne podziękowania kierujemy w stronę:


Ewie Hartwig, Grzegorzowi Chwiesiukowi, Grzegorzowi Koperkiewiczowi, Grzegorzowi Pawlakowi, Joannie Czerniakiewicz, Michałowi Małachowskiemu, Michałowi Woźniakowi, Piotrowi Maciukowi, Ryszardowi Karczmarskiemu, Stanisławowi Rudemu.


Panu Krzysztofowi Kuzko, Rodzinie Kamińskich.


Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego, za możliwość skorzystania z bogatych zbiorów, a w szczególności Pani Zofii Ciuruś, Dyrekcji Biblioteki oraz Pani Elżbiecie Kurpińskiej, Kierownikowi Działu Zbiorów Specjalnych.

Muzeum Lubelskiemu na Zamku, a w szczególności Panu Zygmuntowi Nasalskiemu, Dyrektorowi Muzeum.

Literackiemu Muzeum im. Józefa Czechowicza

Muzeum Historii Miasta Lublina


Źródła:

A. Lerue, Album Lubelskie, Warszawa 1857.

B. Czernof, Des lues de l'institut Alexandra..., Paris 1855.


Dyrektor Artystyczny: Joanna Czerniakiewicz, Anna Rzuciło, Vena Art

Projekt kalendarza: Piotr Dziurian, Michał Małachowski, Vena Art

Obróbka zdjęć i przygotowanie do druku: Michał Małachowski, Vena Art

Druk: Intrograf Lublin S.A.


Prezentacja kalendarza

Styczeń: Wieża w Stołpiu, fot. współczesna pan Ryszard Karczmarski, litografia Adam Lerue(Lerua)

Luty: Zamek Lubelski, fot. współczesna Piotr Cichosz, fot. Zamek Lubelski z 1934 r. autor lubelski poeta Józef Czechowicz,

Marzec: Grand Hotel Lublinianka, fot. współczesna Joanna Czerniakiewicz; dawny Gmach Kasy Przemysłowców pocztówka pochodzi z 1901r.

Swoją obecnością opowiadają o miejscu, którego są częścią. ( Wieża, Zamek, Hotel opowiadają o miejscu, którego są częścią)


Kwiecień: Lubelskie Stare Miasto, fot. współczesna Grzegorz Pawlak, ul. Szambelańska została sfotografowana przez Edwarda Hartwiga, dziękujemy córce za wyrażenie zgody na użycie zdjęcia.

Maj: Gardzienice, fot. współczesna Piotr Cichosz, rys. z natury wykonał Adam Lerue (Lerua), litografię wykonał pan Cegliński.

Czerwiec: Chełm, fot. współczesna Grzegorz Chwesiuk, fotografię przedwojennego Chełma wykonała pan Zdzisław Kamiński, Dziękujemy rodzinie Kamińskich za udostępnienie zdjęcia

Miejsca rozpamiętujące historię, tajemnicze, obserwatorzy rzeczywistości...


Lipiec: Zamość, fot. współczesna Grzegorz Koperkiewicz, widokówka ratusza pochodzi z 1939r i została udostępniona dzięki uprzejmości Pana Stanisława Rudego.

Sierpień: Ruiny zamku w Janowcu nad Wisłą, fot. współczesna pan Michał Małachowski, rysunek z natury Adam Lerue (Lerua)

Wrzesień: Lubelskie Stare Miasto, fot. współczesna Grzegorz Pawlak, zdjęcie przedstawiające Cyganki w Bramie autorstwa Edwarda Hartwiga.

Perełki naszego regionu, które czekają na gości.


Październik: Kazimierz Dolny, fot. Michał Małachowski, rysunek Adam Lerue (Lerua) Litografia w wykonaniu pana Walkiewicza.

Listopad: Kaplica Świętej Trójcy, fot. Pana Piotr Maciuk, rysunek autorstwa Adama Lerue (Lerua) litografia w wykonaniu pana Ceglińskiego.

Grudzień: Plac po Farze, fot. Łukasz Pawlak, rysunek pana Lerue (Lerua), litografia w wykonaniu pana Ceglińskiego.

Miejsca tajemnicze, mistyczne, przepełnione sztuką...


Kalendarz jest subiektywną podróżą po regionie, sentymentalną a zarazem odkrywczą. Opowiada o miejscach, które wyznaczają upływ czasu. Miejsce jest przestrzenią, w której odgrywają się lub odgrywały przeróżne historie, to strefa, która ma swoją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość...


19 stycznia odbyła się już piąta prezentacja prestiżowego kalendarza Bene Meritus Terrae Lublinensi.

Nie tylko lubelski świat zna inicjatywę dwóch lubelskich firm: agencji reklamowej Vena Art oraz drukarni Intrograf, które w porozumieniu z lubelskimi mediami po raz piąty tworzą przedsięwzięcie Bene Meritus Terra Lublinensi. Vena Art daje pomysł, obraz i projekt Intrograf druk i uszlachetnienia. Tegoroczny kalendarz zwany "Lubelskim Pirelli" ukazuje Magiczne Miejsca Lubelszczyzny w obiektywie i rysunkach dwóch obserwatorów: teraźniejszego i przeszłego. Kalendarz nie ma za zadanie ukazania metamorfozy miejsca, przedstawia różny sposób patrzenia. Każdy z twórców wydobywał w swojej pracy inny, charakterystyczny element miejsca. Teksty, które towarzyszą prezentowanym zdjęciom personifikują miejsce, które czuje, pamięta, widzi. Podróż po wschodnim regionie Polski jest sentymentalna, ale i odkrywcza.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie