540 lat z jeleniem w herbie

Od 23 (wtorek i pierwszy dzień jesieni) zapraszamy na wystawę

"540 lat z jeleniem w herbie"

Województwo lubelskie utworzył król Kazimierz IV Jagiellończyk jesienią 1474r. poprzez wyłączenie z województwa sandomierskiego.

Na wystawie pragniemy przedstawić wizerunki herbu Lubelszczyzny, przede wszystkim w Lublinie, a w miarę możliwości i zainteresowania na terenie całego województwa.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie