Graficzna pracownia wstępna 2012

Wernisaż

Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie