mdk2
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie
ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin
tel./fax +48 (81) 53-208-53,
e-mail:mdk2@mdk2.lublin.pl
http://www.mdk2.lublin.pl
To mój Lublin

Jarosław Piotrowski - „ Lublin w fotografii przetworzonej ”

Urodzony w 1957 r. w Gdańsku. Ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Zawodowo zajmuje się naprawa sprzętu fotograficznego. Dla siebie i rodziny fotografował "od zawsze". Od kilku lat traktuje fotografię poważniej. W 1999 r. miał pierwsza wystawę indywidualną pt "Mall of America" w MDK 2 w Lublinie. W 1999 r. został członkiem Klubu Fotograficznego LX przy PTTK Lublin. W 2000 r. zdobył dwa wyróżnienia:
- w kategorii fotografii przetworzonej na Fotograficznych Mistrzostwach Polski 2000 w Warszawie, za pracę "Wiatr",
- w konkursie organizowanym przez Klub LX przy PTTK Lublin pt "Czerwony Październik".
© 2000 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie. HTML - Tomasz Gospodarczyk.