mdk2
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie
ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin
tel./fax +48 (81) 53-208-53,
e-mail:mdk2@mdk2.lublin.pl
http://www.mdk2.lublin.pl
To mój Lublin

Piotr Perczyński - „Fotografia w technice gumy”

Technika gumy jest jedną z tak zwanych technik szlachetnych w fotografii, leżącą na pograniczu fotografii i plastyki. Powstała pod koniec XIX wieku. Rozwijała się równolegle do fotografii, była jedną z pierwszych prób uzyskania trwałego obrazu. Polega ona na stykowym kopiowaniu czarno - białego negatywu na odpowiednim papierze, pokrytym światłoczułą emulsją (na bazie gumy arabskiej i dwuchromianu potasu) z dodatkiem barwnika. Po naświetleniu, wypłukaniu i wyschnięciu negatywu, przy pomocy miękkiego pędzla, można wprowadzać różne ingerencje.
Piotr Perczyński [fragment wywiadu]
© 2000 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie. HTML - Tomasz Gospodarczyk.